Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Jan Podolák

IČO: 87649349
DIČ: CZ8308262325
 
U Skály II 453
Hudlice 267 03
Česká republika

Uživatelský účet a Ochrana osobních údajů

Registrací získává zákazník přístup do uživatelského rozhraní.

Zákazník je při registraci povinen zadat správné a pravdivé údaje. Při jakékoliv změně těchto údajů v pozdější době je taktéž povinen tyto neprodleně aktualizovat.

 Veškeré osobní údaje, které byly zadány při registraci ( popř. později aktualizovány), slouží pouze pro uskutečnění objednávky a nejsou poskytovány třetím stranám. Tyto údaje jsou chráněny dle Zákona o ochraně osobních údajů (č.101/2000 Sb.)

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Produkt

 Obrázky uvedené u produktů jsou pouze ilustrační a někdy se můžou lišit od skutečných.

 Použité zboží je vždy mechanicky vyčištěno a otestováno. Obsah balení u tohoto zboží je kompletní z větší části, avšak někdy se může stát, že bude chybět herní manuál. V případě jakékoliv nesrovnalosti neváhejte a kontaktujte nás.

 V rámci prodeje se snažíme vám poskytovat co nejpodrobnější a nejobsáhlejší informace o prodávaném zboží.

 

Cena

Ceny uvedené na „ www.japostore.com“ jsou konečné.

Jestliže se při předobjednávce výrazně změní cena, budete o tom informováni prostřednictvím e-mailu. V případě vaší akceptace nové ceny bude objednávka trvat i nadále. Pokud se zákazník k této změně ceny nevyjádří, popř. cenu neakceptuje, bude jeho objednávka zrušena. 

 

Kupní smlouva

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodejci povinnost dodat zboží objednateli, který je povinný toto zboží uhradit.

Prodejce se zavazuje k dodání objednaného zboží v požadovaném množství a stavu ( upřesněno v části „ Reklamace“ této smlouvy).

Odesláním objednávky kupující souhlasí, že fakturu za objednané zboží obdrží na e-mailovou adresu jím zadanou při registraci. Faktura slouží zároveň jako daňový doklad a dodací list.

                           

Zrušení objednávky

Objednávku může kupující zrušit telefonicky, popř. e-mailem, a to do doby, než bude zpracována.

Jestliže se zákazník rozhodne zrušit již odeslanou objednávku, je povinen uhradit náklady spojené s jejím odesláním.

 V případě vyprodání požadovaného zboží, nebo nedostupnosti za uvedenou cenu, si prodejce vyhrazuje právo na zrušení objednávky, pokud se nedohodnou jinak. Jestliže se prodejci v tomto případě nepodaří kontaktovat zakazníka do tří dnů, a to buď telefonicky, popř. e-mailem, tak se objednávka ruší automaticky.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník má možnost odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Kupující musí nejdříve kontaktovat prodejce emailem a nebo telefonicky. Ke zboží musí být přiložena faktura a písemné vyjádření k odstoupení ( více v části „Odstoupení od kupní smlouvy“).

V racené zboží se zašle na adresu:

Jan Podolak, Japostore.com, U Skály II 453

Od smlouvy je možno odstoupit pouze kontaktováním prodejce emailem a písemnou formou, která musí obsahovat následující:

číslo a datum objednávky, název vraceného produktu a č.účtu zákazníka, kam peníze za zboží zaslat.

Odstoupení od smlouvy nebude akceptováno, pokud nebude vracené zboží v původním a kompletní stavu, seriové číslo vráceného zboží nesedí s naším záznamem, nebo bude kupujícím odesláno dobírkou.

Není možné odstoupit od smlouvy v případě, že zboží bylo objednáno na přání kupujícího.

 Při splnění všech výše uvedených bodů vám peníze odešleme na váš bankovní účet, a to nejpozději do 14 dnů od převzetí balíčku s vraceným zbožím. V případě nesplnění některého z výše uvedených bodů nebudeme akceptovat odstoupení od smlouvy a balíček vám zašleme zpět na naše náklady.

 

Reklamace

Kupující je povinen vrátit produkt v kompletním a nepoškozeném stavu. V případě, že se tak nestane, má prodejce právo reklamaci zamítnout. K reklamaci je nutno přiložit písemný soupis o zjištěných závadách.

V případě prokázání neshody u objednaného produktu, či množství, má kupující právo na výměnu zboží, popř. vrácení peněz. Tato skutečnost však musí být prodejci oznámena do 3 dnů od převzetí objednaného zboží.

 Prodejce si vyhrazuje právo posoudit reklamaci a výsledek oznámí neprodleně kupujícímu.

 Při žádosti o výměnu produktu hradí kupující výdaje za dopravné směrem k prodejci a prodejce zpět k zákazníkovi.

 Při oprávněné reklamaci má prodávající 30-denní lhůtu na opravu produktu.

 

Záruka

 Záruka trvá 24 měsíců a začíná plynout dobou vystavení faktury. V případě výměny za nový produkt začíná plynout nová záruční doba. Délka záruky u použitého zboží (herní konzole, telefony, hry) je 6 měsíců u tabletů a PC je záruka 3 měsíce.

 Prodejce odpovídá za vady, které má produkt při převzetí kupujícím. Vady vzniklé nešetrným zacházením přepravcem je nutné reklamovat u něj

 Záruka se vztahuje pouze na chyby způsobené výrobní vadou. Nevztahuje se na chyby způsobené používáním produktu, neodborným, nebo nešetrným zacházením, elektrostatickým výbojem, přepětím v síti, poškozením přírodními živly a užíváním produktu v nevhodném prostředí.

 

Závěrečná ustanovení

Prodejce si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Ohlášení změny těchto obchodních podmínek bude umístěno na hlavní stránce webových stránek.

 

Veškeré smluvní vztahy uzavřené prostřednictvím webových stránek prodejce jsou v souladu s právním řádem České Republiky. Prodejce i kupující jsou povinni se řídit podmínkami zák. č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

V Hudlicích dne 01.04.2017