Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Japostore.com

 

Vítáme vás u obchodních podmínek webových stránek (dále jen „web“) Japostore.com. Následující podmínky se vztahují k užití webu Japostore.com. Zároveň zasláním závazné objednávky vyjadřujete souhlas s níže stanovenými podmínkami. V případě nesouhlasu nedoporučujeme přístup nebo užití webu.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se obchodních podmínek prosím kontaktujte náš klientský servis před uzavřením objednávky.

 

Ustanovení:

 

-          Obchodní podmínky a ustanovení – dále jen „podmínky“

-          Produkt vystavený za účelem nabídky ke koupi – dále jen „produkt“

-          Uvedení základních vlastností a obchodních podmínek týkajících se konkrétního produktu – dále jen „popis produktu“

-          Veškeré podmínky v popisu produktu -dále jen „zvláštní podmínky“

-          Uživatel webu obecně – dále jen „uživatel“

-          Vámi poskytnuté údaje při registraci – dále jako „osobní údaje“

-          Společnost JP Profectus Ltd. - dále jako „my“ nebo „Japostore“

-          Web www.japostore.com nebo jakákoli jiná URL stránka, která ji může nahradit – dále jen ''web'' nebo „web Japostore.com“

-          Cookies označuje prvek sloužící k rozpoznání vašeho počítače a mapující vaši aktivitu na webu

-          Spojené království Velké Británie a Severního Irska – dále jen „Spojené království“

-          Uživatel webu www.japostore.com – dále jako „vy“

-          Právnický subjekt oficiálně spolupracující s www.japostore.com – dále jako „obchodní partner“

 

Užití stránky

 

Zpřístupnění

 

Přístup k webu musí být vždy v souladu s danými podmínkami, jakožto i každá závazná objednávka musí respektovat dané podmínky.

 

Registrace

 

Registrací se zavazujete, že:

-          veškeré poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné, aktuální a ve všech směrech kompletní

-          nás budete informovat neprodleně při jakékoli změně těchto údajů

-          nebudete se vydávat za jinou osobu ani subjekt, ani vystupovat pod falešným nebo jinak neoficiálním jménem

 

Náhrada škody

 

Nastane-li situace, která by jakkoli mohla způsobit škodu, výdaje, ztrátu a poškození jakéhokoli charakteru, a bude-li taková situace způsobena vaším počínáním porušujícím stanovené podmínky, jste plně vázán k nahrazení veškeré způsobené škody našim zaměstnancům i přímým spolupracovníkům. Náhrada škody se váže i na případ jiné osoby užívající váš účet nebo vaše osobní údaje.

 

Naše práva

 

Vyhrazujeme si právo na:

-          Úpravu nebo zrušení webu nebo jeho částí, a to jak dočasné, tak i trvalé. O jakékoliv změně vás nemáme povinnost informovat a neodpovídáme za ně vám ani žádné třetí straně.

-          Vaší povinností je pravidelně kontrolovat obchodní podmínky a z toho vyplývající úpravy jejich znění. Vaše užívání webu bude automaticky bráno jako souhlas s jakoukoli úpravou podmínek, která nastane. V případě vašeho nesouhlasu neprodleně přestaňte web užívat.

 

Jiné odkazy

 

Abychom poskytli větší přínos našim uživatelům, můžeme na webu uvést odkazy na jiné weby nebo další zdroje. Berete tímto na vědomí a souhlasíte, že v případě otevření odkazu nebereme zodpovědnost za dostupnost takovéhoto zdroje. Takovéto zdroje neschvalujeme a nejsme za ně přímo ani nepřímo zodpovědní.

Dále v této souvislosti nezodpovídáme za:

-          podmínky a praktiky těchto dalších webů

-          obsah těchto webů včetně jakékoli reklamy, obsahu, produktu, zboží nebo dalších služeb, které by byly na takových webech k dispozici

 

Ochrana osobních dat firmy Japostore

 

Pod ochranu osobních dat firmy Japostore spadají kroky proti shromažďování, použití či vyzrazení osobních údajů uživatele při jakémkoliv kontaktu s webem Japostore. Kontaktem je myšleno návštěva webu, realizace koupě, prodeje, výměny nebo kontaktování zákaznického servisu firmy Japostore.

Projděte si prosím pozorně následující informace o tom, jak se nakládá s osobními daty. Ochrana vašeho soukromí je pro nás prioritou, a podle toho podnikáme patřičné kroky pro její zvýšení.

 

Proč Japostore shromažďuje data

 

Informace získané shromažďováním osobních dat uživatelů nám pomáhají zlepšit naše služby zákazníkům. Můžeme jim díky tomu poskytnout pohodlný přístup k našim produktům a službám a pomáhají nám soustředit se na kategorie, které vás zajímají nejvíce. Navíc můžeme vaše osobní údaje využít k tomu, abychom vás cíleně mohli informovat o novinkách, akčních nabídkách nebo událostech, které by vás mohly zajímat. V případě, že nechcete, aby vám byly informace o novinkách apod. pravidelně zasílány, upravte si prosím vaše kontaktní informace a nastavení preferencí v záložce Můj účet.  

 

Jaké informace Japostore shromažďuje a jak s nimi může nakládat

 

Existuje mnoho situací, kdy nám může poskytnutí vašich osobních údajů pomoci zlepšit námi nabízené služby.

Například můžeme požadovat vaše osobní údaje v případě, že se účastníte online průzkumu, soutěže, registrujete si uživatelský účet nebo vlastní obchod, prodáváte zboží firmě Japostore nebo od ní kupujete produkt.

To obecně znamená, že po vás můžeme požadovat vaše osobní údaje související s danými okolnostmi při jakékoliv spolupráci s firmou Japostore.  Takovéto údaje mohou být například jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, fakturační adresa, údaje vaší platební karty, informace o produktech, které prodáváte či kupujete, a jejich související informace (sériová čísla, datum koupě apod.) a další. V tomto výčtu mohou být zahrnuty i další informace související se službami firmy Japostore a zákaznické podpory.

Dále shromažďujeme informace i pro účely průzkumu trhu, jako například zjištění, zda preferujete odběr aktualizací, novinek apod., abychom lépe pochopili naše zákazníky, a mohli tak nadále zlepšovat nabízené služby.  Mapujeme aktivitu uživatelů na našem webu. To nám pomáhá určit nejúčinnější strategii a pochopit, které části webu jsou nejpopulárnější.

Můžeme se tak zaměřit na typy produktů, o které jste se již v minulosti zajímali. Také se údaje využívají k archivaci, výzkumu a analýzu nutnou pro zlepšování nabídky služeb.

 

Uživatelské jméno na stránkách Japostore.com

 

Na webu Japostore si můžete na základě vyplnění svých osobních údajů vytvořit uživatelský účet. Tato služba usnadňuje manipulaci se stránkami.

 

Jak to funguje

 

Vytvoříte si osobní profil na stránkách vyplněním jména, adresy a někdy i telefonního čísla, e-mailové adresy nebo čísla platební karty. Údaje se uloží a zapíší do systému, a je vám tak vygenerováno vaše uživatelské jméno vycházející z e-mailové adresy. Z e-mailové adresy se vychází z důvodu její originality a snadné zapamatovatelnosti. Při příští návštěvě Japostore.com se pak stačí přihlásit vyplněním uživatelského jména a hesla a všechny ostatní údaje budou již zadané v systému.

Navíc v případě, že aktualizujete svá osobní data pravidelně, může pak být uživatelský účet použit po celé zemi.

 

Veřejně přístupné informace

 

Vezměte prosím na vědomí, že informace v komentářích a v zákaznickém fóru na webu Japostore jsou veřejně přístupné. V případě, že na některém z těchto míst uvedete vaše osobní údaje, mohou být ostatními uživateli přečteny, shromažďovány či zneužity k zasíláním nevyžádané pošty apod. Japostore za takovéto informace nezodpovídá. Tedy když se rozhodnete jakýkoliv ze svých osobních údajů uvést na takovýchto místech, automaticky se stane veřejně přístupným.

 

Ochrana osobních dat

 

Pro firmu Japostore je zachování diskrétnosti klíčové. Neprodáváme ani jinak neposkytujeme získané údaje žádným dalším subjektům.

 

JP Profectus Ltd Group

 

Abychom mohli zlepšovat naše služby, můžeme použít získaná data v rámci JP Profectus Ltd Group. JP Profectus Ltd Group se skládá z Japostore Ltd a dalších dceřiných společností. Tyto společnosti nakládají s vašimi osobními údaji s veškerou opatrností a v souladu s firemními ustanoveními a se zákonem. 

 

Spolupráce s prodejci, poskytovateli služeb a strategickými partnery

 

Existují případy, kdy je potřeba poskytnout některé z informací některému z našich partnerů, který s námi spolupracuje v rámci zpracování informací, vyřízení objednávek, doručení zboží, poskytnutí zákaznického servisu, určení zájmu na našem webu nebo vedení průzkumu trhu apod. Tyto společnosti jsou při vedení záznamů vázány stejnými ustanoveními jako Japostore, a to vždy, kdy není vámi určeno a odsouhlaseno jinak. V případě, že by tyto subjekty přístup k daným informacím neměly, bylo by velmi obtížné zajistit prodej, doručení, zákaznický servis, možnost zpětné vazby i přístup k některým službám webu.   

V některých případech udává zákon povinnost poskytnutí osobních dat. Tyto informace poskytujeme pouze v případě, že to je nutné pro zachování národní bezpečnosti, veřejného zájmu nebo bude-li to přikazovat zákon. Abychom zajistili bezpečnost užití vaší platební debetní/kreditní/dobíjecí karty, budeme ověřovat vaše jméno, adresu a další osobní informace a budeme je porovnávat s nezávislou databází v rámci zachování bezpečnosti a ochrany všech zúčastněných. S odsouhlasením těchto podmínek také souhlasíte, že budou prováděny i tyto kontroly. Souhlasem také ztvrzujete možnost poskytnutí informací oficiální instituci Credit Reference Agency. Tato společnost může zároveň uchovávat data v databázi. Ujišťujeme vás ale, že bude tak prováděno pouze z důvodu ověření identity při provádění transakcí. S veškerými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem a s Data Protection Act z roku 1996. 

 

Jak firma Japostore chrání vaše data

 

Japostore vede administrativní, technické a fyzické kroky k tomu, aby chránila vaše osobní údaje proti ztrátě, zneužití, krádeži, neoprávněnému zpřístupnění, vyzrazení nebo zničení.

Na webu Japostore, konkrétně na stránkách, kde se nacházejí osobní údaje, používáme Secure Sockets Layer (SSL). Tímto způsobem chráníme vaše osobní údaje i data vaší platební karty při online transakcích.

I vy můžete přispět k ochraně dat tím, že budete pravidelně měnit své přihlašovací heslo a používat ideálně kombinaci číslic, písmen a malých a velkých znaků. Také užívání aktualizovaných verzí internetových prohlížečů pomáháte zvyšovat bezpečnost ochrany všech údajů.

 

Integrita vašich osobních údajů

 

Japostore dodržuje bezpečnostní opatření proto, aby vaše údaje zůstaly správné, kompletní a aktuální pro případ potřeby. Samozřejmě máte ke svým osobním údajům neomezený přístup, abyste je mohli libovolně upravovat. Můžete nám pomoci udržovat údaje aktuální jejich pravidelnou revizí a úpravou nastavení svých preferencí v sekci Můj účet. Na žádost je možné zhotovit kopii vašich osobních informací, v takovém případě nás prosím kontaktujte ZDE.

 

Zákon o ochraně dat

 

Japostore uchovává veškerá data v souladu se zákonem o ochraně dat z roku 1998 Anglie a Wales.

 

Cookies a jiné technologie

 

Stejně jako to bývá běžnou praxí jinde, i my využíváme cookies a jiné technologie, abychom mohli určit, které části webu jsou nejnavštěvovanější, nejpopulárnější u uživatelů a jak dlouho se jednotlivým jejich částem věnují. Dále jsou cookies využívány, aby bylo zajištěno, že vás naše inzerce a reklama dovede k požadovanému produktu nebo službě. Cookies nám slouží také k poznání vzorců návštěvnosti jednotlivých částí našeho webu. Určí také efektivitu naší komunikace se zákazníkem, pomáhají optimalizovat vaše zkušenosti a poskytnout pohodlí při vaší návštěvě.

S pomocí cookies můžeme sledovat vaše nakupování a nastavit podle nich váš účet. Budete tak moci libovolně upravovat obsah svého nákupního košíku. V případě výpadku funkčnosti cookies je možné, že tím budou vyřazeny z provozu i některé části webu. Není však třeba cookies instalovat, abyste mohli prohlížet obsah stránek.

Stejně jako mnoho jiných stránek, i Japostore shromažďuje některé informace v zabezpečených souborech. Jedná se o data, jako jsou např. IP adresa, typ prohlížeče, ISP, operační systém, datum, čas a clickstream data.

Získané údaje, které neprozrazují identitu uživatele, nám slouží k určení trendů, ke sledování pohybu uživatelů na webu a ke shromažďování demografických záznamů a o uživatelské základně jako celku. Japostore nebude tato data používat k přímému přístupu k zákazníkovi.

V některých e-mailech jsou použity online odkazy odkazující na příslušný obsah stránek. Po kliknutí na odkaz je uživatel přesměrován na danou stránku.

Analyzujeme data a četnost užití jednotlivých odkazů pro stanovení popularity daných témat a pro určení efektivity komunikace se zákazníkem. Pokud nechcete být součástí analýzy četnosti užití odkazů, neklikejte na ně. Dále používáme pixelové značky. Jedná se o malé grafické značky, které zachycují pohyb uživatele na stránkách a měří efektivitu vyhledávání.

Pixelové značky umožňují posílat e-maily uživatelům v čitelném formátu. Dovíme se tak také to, zda byl e-mail otevřen. Zjistíme tak, zda je obsah pro zákazníka zajímavý, a na základě toho můžeme zasílaný obsah omezit nebo jinak upravit.

 

Naše firma se zavazuje chránit vaše soukromí

 

Jak bylo již řečeno, v Japostore bereme zachování vašeho soukromí velmi vážně. Pro zachování ochrany vašich soukromých dat školíme zaměstnance Japostore o jejich pravidlech a důrazně vyžadujeme jejich dodržování.

 

Externí odkazy

 

Web Japostore poskytuje odkazy na weby jiných firem. Japostore nezodpovídá za jejich bezpečnostní opatření. Doporučujeme, abyste se vždy seznámili s podmínkami zachování soukromí jednotlivých firem.

 

Otázky týkající se soukromí

 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se pravidly zachování soukromí firmy Japostore nás prosím kontaktujte ZDE. Váš dotaz bude zodpovězen nejdéle do 30 dnů.

Pokud si nepřejete dostávat aktuální novinky firmy Japostore a její nabídky a služby, upravte si prosím nastavení v sekci Můj účet.

Japostore si vyhrazuje právo podmínky upravit. Veškeré takové změny budou uvedeny na našem webu.

 

Koupě zboží

 

Objednávka

 

Vynaložíme veškeré možné úsilí, abychom zachovali detaily vaší objednávky a platby striktně utajené. V případě, že i přes naše ochranné prvky dojde k vyzrazení, zneužití, nebo ztrátě dat, odmítáme za to nést odpovědnost. Pro více informací o odškodnění a reklamacích najdete zde. I ty jsou součástí těchto podmínek.

 

Uzavření smlouvy a elektronická objednávka

 

Technické požadavky nutné pro vytvoření elektronické objednávky mezi zákazníkem a firmou Japostore jsou následující:

-          objednávka je považována za vámi potvrzenou při souhlasu při posledním kroku vyplnění objednávky v našem systému. Celým procesem budete provázeni v několika jednoduchých krocích

-          po potvrzení objednávky z vaší strany vám bude e-mailem odesláno potvrzení o tom, že jsme vaši objednávku obsahující detaily objednaného zboží zaznamenali. Nejedná se o potvrzení objednávky ani její přijetí

-          jakmile bude zásilka odeslána, zašleme vám automaticky e-mail

Přijetí a platnost objednávky mezi vámi a Japostore nabývá platnosti při expedici zboží, a to vždy, není-li objednávka jednou ze smluvních stran zrušena.

 

Pro zrušení objednávky je třeba učinit následující kroky:

 

Nepřijetí objednávky je podmíněno splněním některého z níže uvedených bodů:

-          objednané zboží právě není skladem

-          platba není obdržena

-          chyba při specifikaci typu produktu nebo ceny

-          nesplnění požadavků pro možnost objednání stanovených v našich podmínkách

 

Detaily objednávky nebudou firmou JP Profectus Ltd archivovány. Jestliže máte dotaz týkající se objednávky, kontaktujte nás prosím zde nebo nám napište na adresu:

E-Commerce Department

JP Profectus Ltd

Unit 3, Merlin House

West Road

Harlow

CM20 2GB

 

Zrušení objednávky

 

Právo zrušit objednávku máte až do doby její expedice.

V případě potřeby zrušení objednávky zboží se obraťte na náš zákaznický servis zde. Pro urychlení vyřízení vašeho požadavku si prosím připravte číslo objednávky. Jestliže byla zásilka již expedována, řiďte se kroky níže v bodě Nevyžádané zboží.

 

Nevyžádané zboží

 

Pokud jste obdrželi zboží či objednávku, o které nemáte zájem, obraťte se na náš zákaznický servis. Je nutno tak učinit do 14 dnů od obdržení zboží. Je také potřeba uvést číslo objednávky a specifikaci zboží.

Po uplynutí čtrnáctidenní lhůty si Japostore vyhrazuje právo neuznat výměnu ani náhradu zboží.

 

Popis produktu

 

Téměř veškeré produkty nabízené firmou Japostore jsou použité. Každému nabízenému produktu náleží popis produktu, jenž blíže specifikuje informace a podmínky produktu včetně údajů o době dodání, záruční lhůty, pozáručního servisu apod. Mějte na vědomí, že všechny popisy a fotografie produktů slouží k ilustračním účelům a nemusí plně odpovídat konkrétnímu produktu. Jakékoli doplňující produkty jsou určeny pouze pro zánovní zboží a nejsou součástí zboží z kategorie V dobrém stavu, Ve špatném stavu, Sleva nebo Za hubičku.

Obsah balíků se může lišit. Doplňkový stažitelný obsah nemusí být součástí zboží.

Zavazujeme se k poskytování veškerých potřebných kroků k zaručení aktuálních a pravdivých informací k jednotlivým produktům v naší nabídce v dobu, kdy jsou do systému zadávány. Snažíme se zachovat informace na našem webu stále aktuální. Nelze ale zaručit, že se cena v době objednání zboží do potvrzení objednávky v souladu s našimi podmínkami o přijetí objednávky nezmění.

 

Fotografie

 

Fotografie uvedené na našem webu slouží výhradně k ilustračním účelům. Reálná podoba zboží se od fotografie může mírně lišit.

 

Záruční lhůta

 

Japostore poskytuje záruční lhůtu 6 měsíců na všechny bazarové produkty. Tato záruka se nevztahuje na fyzické poškození, poškození vodou, poškození při nechtěném odemknutí telefonu. Vztahuje se pouze na vady softwaru objevující se při běžném užívání.

Do 28 dnů po obdržení bude poškozený produkt plně testován pro ověření vady. V případě nepotvrzení závady vám bude zboží navráceno. Pokud se závada potvrdí, pokusíme se ji opravit. Jestliže oprava nebude možná, přistoupíme k výměně za ekvivalentní typ zboží. Pokud nebude náhrada zboží možná, budou zákazníkovi vráceny peníze. Oprava bude provedena do 28 pracovních dní.

Veškerou zodpovědnost za zboží zaslané Japostore k opravě nebo vrácení v záruční lhůtě má majitel zboží. Japostore nezodpovídá za poškození nebo ztrátu způsobenou při přepravě. Japostore vzniká zodpovědnost převzetím od dopravce. Z toho důvodu doporučujeme bezpečné způsoby přepravy, jako jsou sledovatelné zásilky nebo využít možnost pojištění zásilky.

 

Elektronická komunikace

 

K elektronické komunikaci dochází při návštěvě webu Japostore.com nebo při odeslání e-mailu na naši e-mailovou adresu. Můžeme s vámi komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím oznámení na našem webu. Tímto souhlasíte, že všechna oznámení, dohody, přílohy a jiná komunikace odpovídá zákonným požadavkům pro psané vyjádření.

 

Autorská práva

 

Obsah webu Japostore.com, jako je např. text, grafické prvky, loga, obrázky, audio klipy, software jsou majetkem Japostore.com nebo poskytovatelů obsahu a jsou chráněny mezinárodním zákony o autorských právech. Obsah webu náleží výhradně Japostore.com a je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech. Jakýkoli software použitý na webu je majetkem Japostore.com nebo vývojářů softwaru a jsou chráněny mezinárodními právy o autorských právech.

 

Ochranná známka

 

Japostore.com a jiné obchodní značky uvedené na webu jsou registrovanými obchodními značkami JP Profectus Ltd Inc. Nebo některé z jejích dceřiných společností ve Spojeném království i jiných zemích.

Japostore.com a její grafiky, loga a skripty jsou pod ochrannou známkou JP Profectus Ltd nebo jeho dceřiných společností. Žádné z prvků spadajících pod ochrannou známku nesmí být použity v žádné jiné spojitosti než s produkty Japostore.com. Obchodní značky, které nenáleží Japostore.com ani jeho dceřiným společnostem zůstávají majetkem příslušných firem, které mohou spolupracovat s Japostore.com nebo jí být sponzorovány.

 

Licence a přístup na web

 

Japostore.com poskytuje omezený přístup na svůj web a umožňuje osobní užití stránek. Není dovoleno web stahovat, upravovat jej ani jeho části s výjimkou případů písemně schválených. Toto oprávnění nezahrnuje osobní prodej ani jiné komerční využití tohoto webu nebo jeho obsahu, shromažďování a užití popisů produktů, stahování a kopírování osobních údajů za účelem prospěchu jiného obchodního subjektu, data-mining a podobné postupy. Tento web ani jakákoli jeho jiná část nesmí být kopírovaná, prodávaná nebo jakkoli jinak využitá k jinému komerčnímu účelu bez jasného písemného vyjádření Japostore.com. Užití obsahu spadajícího pod ochrannou známku Japostore.com je zakázáno. Je dále zakázáno užití metaznaček se jménem Japostore.com nebo obchodní značky bez písemného souhlasu. Neoprávněné užití automaticky ukončuje povolení nebo licenci pro používání webu poskytnutou Japostore.com. Je vám umožněno vytvořit odkaz na některou z domovských stránek Japostore.com, dokud neodkazuje na Japostore.com, jeho dceřiné společnosti, produkty nebo služby. Je zakázáno používat logo Japostore nebo jiný grafický obsah chráněný obchodní značkou bez písemného svolení.

 

Uživatelský účet

 

Při použití webu Japostore.com je vaší odpovědností zajistit zachování soukromí vašich přihlašovacích údajů zabráněním přístupu k vašemu počítači. Zaručujete také, že zodpovídáte za veškerou aktivitu na webu pod vaším uživatelským účtem. Japostore.com nabízí zboží určené pro děti a mladistvé, ale prodává je jejich plnoletým zástupcům, kteří mohou užívat platební kartu. Osoba mladší 16 let může web užívat pouze pod dohledem zákonného zástupce. Japostore si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služeb, zrušení uživatelského účtu, odstranění obsahu nebo zrušení objednávky podle našeho vlastního uvážení.

 

Recenze, komentáře a jiný obsah

 

Uživatelé webu smějí zveřejňovat komentáře a další způsoby komunikace a obsahu. Je možné tímto způsobem vyjádřit návrhy, připomínky, komentáře, otázky a jiné informace za předpokladu, že obsah nebude protizákonný, nevhodný, urážející, hanlivý, narušující soukromí, porušující duševní vlastnictví nebo nebude jakkoliv jinak poškozovat třetí stranu. Dále nesmí obsahovat počítačové viry, politické zabarvení, reklamní upozornění, řetězovou poštu ani spamy. Není dovoleno používat falešnou e-mailovou adresu nebo poskytovat nesprávné informace o původu platební karty a ostatního obsahu. Japostore si vyhrazuje právo, ne však povinnost, takovéto příspěvky při nepravidelných kontrolách odstranit.

V případě zveřejňování obsahu nebo jiných materiálů, a pokud není určeno jinak, zaručujete pro Japostore trvale neměnné právo nakládat s tímto obsahem bez nároku na licenční poplatek. Toto právo zahrnuje použít, reprodukovat, upravit, přizpůsobit, publikovat, přeložit, distribuovat a šířit daný obsah pomocí jakýchkoliv médií. Dáváte Japostore svolení k použití vámi uvedeného jména. Toto svolení se vztahuje také na dceřiné společnosti Japostore a jejich smluvní partnery. Zaručujete se, že jste vlastníkem obsahu, který zveřejňujete. Ručíte tím pádem za to, že je tento obsah správný, neporušuje podmínky Japostore a neškodí žádným jiným osobám či entitám. Japostore má právo, e však povinnost, monitorovat nebo odstranit jakoukoliv aktivitu nebo přidaný obsah. Japostore také odmítá odpovědnost za obsah zveřejněný uživateli nebo jinou třetí stranou.

 

Obecná ustanovení

 

Duševní vlastnictví a právo na použití:

Berete tímto na vědomí a souhlasíte, že autorská práva, obchodní značky a jiné nároky na jiné duševní vlastnictví náleží nám a našim smluvním partnerům. Tyto materiály smíte použít pouze s výslovným svolením některého z autorizovaných subjektů.

Berete tímto také na vědomí a souhlasíte, že obsah webu je vám k dispozici pouze pro nekomerční účely a že je povoleno stahování dat pouze do jednoho zařízení za účelem koupě. Použití obsahu webu za jiným účelem je striktně zakázáno. Zavazujete se, že vy sami a ani s vědomím, že jiná osoba nebude kopírovat obsah, reprodukovat, publikovat, zveřejňovat, distribuovat, komerčně využívat nebo vytvářet odvozený materiál. Web může být použit pouze v souladu s platnými zákony. Vyjadřujete tímto souhlas s dodržováním souvisejících zákonů a ustanovení týkajících se jakékoli aktivity na webu a transakcích s ním spojených.

 

Omezení odpovědnosti

 

Přestože vynakládáme úsilí pro zachování správnosti údajů uvedených na našem webu, nezodpovídáme za jejich správnost. Neposkytujeme žádnou záruku ve vztahu  k webu nebo transakcím skrze něj vedenými včetně implicitní záruky při neporušení podmínek, kompatibilitě, zabezpečení, přesnosti, kompletnosti nebo jiné implicitní záruky vycházející z prodeje, užití nebo koupě.

Nezaručujeme bezchybné fungování stránek bez výpadků a chyb, bez počítačových virů. Také nezaručujeme, že vždy budou plně funkční a přesné. Nezodpovídáme za žádnou ztrátu obsahu nebo materiálu nahraného na náš web nebo jeho prostřednictvím přenášený.

V nejširším možném rozsahu popíráme jakoukoli záruku související s produkty. Tato ustanovení nijak neovlivňují práva zákazníka ani práva na zrušení objednávky.

Nejsme nijak vázáni – ve smlouvě, předběžné smlouvě ani jiným způsobem v souladu s podmínkami níže:

-          za žádnou finanční ztrátu (včetně ztráty spojené s příjmem, ziskem, úsporami)

-          za žádnou újmu na dobrém jménu a reputaci

-          za jiný druh zvláštní nebo nepřímé újmy

Nic z podmínek ustanovených v tomto dokumentu nás neváže k zodpovědnosti za případné zranění nebo úmrtí vedoucí z pochybení našich zaměstnanců.

 

Omezení platnosti

 

V případě, že by jakákoli část podmínek byla protizákonná, neplatná nebo z nějakého důvodu nevymahatelná, bude přikročeno k omezení její platnosti. Úprava podmínky neovlivní ostatní ustanovení.

 

Platnost ustanovení

 

Každé jednotlivé ustanovení je platné i jednotlivě v případech, kdy na konkrétního uživatele není možné uplatnit jiné ustanovení.

 

Celkový souhlas

 

Tato pravidla řídí naši vzájemnou spolupráci. Změna podmínek musí být v psané podobě a podepsána oběma stranami. Jedině tak můžeme předcházet případným problémům z naší i vaší strany. Potvrzením obchodních podmínek JP Profectus Ltd souhlasíte, že rozumíte všem podmínkám, jelikož je toto i objektem těchto podmínek a nemáte k nim žádné námitky ani výhrady. Vaše zákonem stanovená práva nejsou těmito podmínkami nijak ovlivněná. Žádné tvrzení v těchto podmínkách by nemělo omezovat naše závazky ve vztahu k podvodné nebo zanedbáním způsobené špatné interpretaci.

 

Platné zákony

 

Použitím webu Japostore.com vyjadřujete souhlas s respektováním platných práv Anglie a Walesu, a to i v případě mezi jejich rozporem s danými podmínkami.

Kontaktní informace:

JP Profectus LIMITED

9 Primley lane

Sheering

CM22 7NH

 

Pro bližší informace nás kontaktujte na této adrese.